Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Dolnej

Nasza jednostka bierze udział w projekcie pn. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Dolnej”, którego celem jest zachowanie, kultywowanie, promowanie i udostępnianie lokalnej społeczności dziedzictwa kulturowego obszaru LGD poprzez doposażenie kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej pełniącej na terenie miasta i gminy Mszana Dolna również funkcje kulturalne oraz poprzez zakup mundurów galowych, wyposażenia i instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Projekt opiewał na kwotę 61 693,28zł, z których 47 494 zł to dofinansowanie na realizację projektu, w ramach którego zakupiono sprzęt dla orkiestry: 40 kompletów mundurów strażackich, 60 krzeseł składanych, saksofon altowy i tenorowy, klarnet oraz wyposażenie kuchni: patelnię elektryczną, zmywarkę do naczyń, podstawę pod zmywarkę, kotleciarkę. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska Obszar objęty strategią: Gmina Mszana Dolna, Miasto Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź.

Przetłumacz »