Orkiestra Dęta OSP

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej powstała w 1902 roku. Jej założycielem był ówczesny wikariusz mszańskiej parafii – ks. Wojciech Woźniczka, a pierwszym dyrygentem i nauczycielem muzyki został organista Gałuszka. Już w 1903 roku orkiestra z powodzeniem wystąpiła na uroczystościach z okazji 25 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Przez całe dziesięciolecia wiele troski o orkiestrę przejawiały kolejne zarządy jednostki OSP, a dla podkreślenia jej rangi, kapelmistrz od dłuższego czasu wchodzi w skład zarządu OSP. Trwanie orkiestry, mimo trudnych okresów w historii – zarówno skali całego kraju, jak i lokalnej społeczności, najlepiej świadczy o zaangażowaniu, pasji społecznej i muzycznej jej członków.

Orkiestra swój rozwój zawdzięcza między innymi ciężkiej pracy i zaangażowaniu poszczególnych kapelmistrzów, którzy w pełni wykorzystywali swoje umiejętności muzyczne i organizacyjne. Do dużego ożywienia orkiestry strażackiej przyczynił się jej długoletni kapelmistrz Franciszek Kotarba – były dyrygent orkiestry wojskowej. Swoją funkcję pełnił w trudnych latach wojennych i powojennych. Następcą Franciszka Kotarby został jego uczeń, Stanisław Dawiec – równocześnie uczył on grać osoby pochodzące z Mszany Górnej, które potem zasiliły skład orkiestry. Po nim, przez pewien czas orkiestrę prowadził doświadczony muzyk Jarosław Gałuszka. Następnymi kapelmistrzami byli Mieczysław Lorenc – nauczyciel Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Spółdzielni Pracy Meblomet oraz Józef Ceklarz – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Szczyrzycu, później w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej. Muzyczne przygotowanie, umiejętność pracy z „uczniami” oraz posiadanie uprawnień kapelmistrzowskich sprawiły, iż orkiestra zaczęła odnosić coraz większe sukcesy. Jednak śmiało można stwierdzić, że złoty okres Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Dolnej na dobre rozpoczął się, gdy jej kapelmistrzem został Wojciech Jamróz. Odnowiony został nie tylko skład orkiestry (po raz pierwszy w orkiestrze zaczęły grać kobiety!), ale również wzmocniono werblami sekcję perkusyjną, wprowadzono do gry takie instrumenty jak flety i saksofony. Licznie wygrywane konkursy i przeglądy orkiestr dętych świadczą o tym, że muzyczny entuzjazm i zapał do pracy z orkiestrantami przynosiły efekty. W pracy kapelmistrzowskiej pomocny okazał się wychowanek Wojciecha Jamroza, a późniejszy kapelmistrz – Piotr Rataj. Bardzo duże uzdolnienia muzyczne sprawiły, że już jako młody chłopak uczył kolegów gry na instrumentach.

Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej liczy obecnie 43 członków, z czego większość to młodzież i dzieci. Kapelmistrzem jest Piotr Rataj, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1996 roku. Jego zaangażowanie w rozwój orkiestry sprawiają, że jej poziom muzyczny ciągle wzrasta, czego wyrazem są wygrywane konkursy. W skład orkiestry wchodzą mieszkańcy miasta i gminy Mszana Dolna oraz gminy Niedźwiedź. O popularności strażackiej orkiestry świadczy wciąż rosnąca liczba młodych osób, które chcą w niej grać i być jej członkami. Zachętę stanowi nie tylko reprezentacyjny wygląd orkiestry, ale przede wszystkim repertuar muzyczny. Orkiestra uczestniczy w licznych uroczystościach: strażackich, religijnych, państwowych i samorządowych, w zdarzeniach związanych z życiem mieszkańców Mszany Dolnej. Koncertuje również na imprezach w różnych miejscowościach w kraju i za granicą oraz jest laureatką wielu przeglądów orkiestr dętych – na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Wciąż niesłabnącą popularnością cieszą się miejscowe regionalne kolędy i pastorałki nagrane przez orkiestrę na 2 płytach CD. Jest to zapis żyjącej, kultywowanej tradycji górali zagórzańskich związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Orkiestra wystąpiła w serialu TV Kraków „Przygody Wojaka Szwejka”, jak również grała w telewizyjnym quizie „Ze Szwejkiem pod Złotą Pipą”.

Orkiestra w styczniu 2005 roku pielgrzymowała do Rzymu, gdzie na audiencji wystąpiła przed Papieżem Janem Pawłem II. Grała także w innych włoskich miejscowościach. Z innych zagranicznych wyjazdów należałoby wymienić występy na Słowacji, Węgrzech. Na przełomie maja i czerwca 2007 roku orkiestra koncertowała w Grecji, a z początkiem jesieni 2008 roku wybrała się do Chorwacji.

W lipcu 2008 roku został zorganizowany międzynarodowy Górski Festiwal Orkiestr Dętych, którego głównym gospodarzem oczywiście była Orkiestra Dęta OSP Mszana Dolna.

Działalności orkiestry sprzyja nie tylko dbałość kolejnych zarządów OSP i kapelmistrza o jej stronę ekonomiczną i gospodarczą, ale także życzliwość, zainteresowanie i pomoc finansowa mieszkańców Mszany Dolnej i okolic.

W przeciągu 120 lat swojego istnienia Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej mimo różnych kolei losu starała się nie zawieść swych sympatyków wciąż szlifując swój warsztat muzyczny. Nadal poszerza repertuar i ambitnie patrzy w przyszłość.

Kapelmistrzowie Orkiestry Dętej OSP Mszana Dolna

 • Ks. Wojciech Woźniczka – założyciel orkiestry.
 • 1902-… – Gałuszka / organista, według przekazu imię nieznane /
 • 1923-1964 – Kotarba Franciszek
 • 1964-1965 – Dawiec Stanisław
 • 1965-1966 – Gałuszka Jarosław
 • 1966-1967 – Lorenc Mieczysław
 • 1967-1973 – Ceklarz Józef
 • 1973-1996 – Jamróz Wojciech
 • 1996-nadal – Rataj Piotr

Obecny skład Orkiestry Dętej – rok 2021
Rataj Piotr – kapelmistrz

 • Adamik Joanna
 • Chorągwicki Bartłomiej
 • Chorągwicki Damian
 • Duda Karolina
 • Dudzik Julia
 • Dudzik Paulina
 • Dudzik Stanisław
 • Figura Bartłomiej
 • Figura Karolina
 • Gawronek Arkadiusz
 • Jania Michał
 • Jarosz Dominika
 • Kapturkiewicz Stanisław
 • Kasprzyk Mikołaj
 • Kordeczka Jan
 • Kornaś Ewa
 • Kornaś Zuzanna
 • Kozyra Barbara
 • Krzan Julia
 • Łabuz Honorata
 • Malec Gabriela
 • Malec Izabela
 • Malec Anna
 • Nawieśniak Aneta
 • Nawieśniak Arkadiusz
 • Nawieśniak Robert
 • Piątkowski Bartosz
 • Piekarczyk Malwina
 • Piekarczyk Patrycja
 • Piekarczyk Weronika
 • Płachytka Agnieszka
 • Rataj Natalia
 • Rataj Sylwia
 • Rataj Zbigniew
 • Rusnak Justyna
 • Szczypka Paweł
 • Wacławik Anna
 • Wacławik Mariusz
 • Wydra Dawid
 • Zapała Przemysław
 • Żmuda Magdalena
 • Żmuda Tadeusz
Przetłumacz »