“Umundurowanie bojowe dla strażaków-ratowników OSP w Mszanie Dolnej”

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej informuje o realizacji zadania pn: “Umundurowanie bojowe dla strażaków-ratowników OSP w Mszanie Dolnej” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 37411,19 zł

Kwota dotacji: 18336,15 zł

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw

www.wfos.krakow.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Przetłumacz »