ENERGIA ZE SŁOŃCA DLA OSP W MSZANIE DOLNEJ

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Energia ze słońca dla OSP w Mszanie Dolnej”.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

koszt kwalifikowany zadania: 98600zł
kwota dotacji: 49300zł

„FINANSUJEMY OCHRONĘ ŚRODOWISKA W MAŁOPOLSCE”

Image title

Your subtitle here

Przetłumacz »