Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

W dniu 14 marca 2021 roku w naszej jednostce OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków. Zgodnie z planem zostały wygłoszone sprawozdania i plany Prezesa, Naczelnika, Kapelmistrza oraz Skarbnika OSP. Sprawozdanie wygłosił również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Następnie odbyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu, które zostało przyjęte bez uwag. Kolejnym punktem był wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP.

Zarząd OSP Mszana Dolna ukonstytuował się następująco;

 • Prezes – Piątkowski Bartosz
 • Wiceprezes – Rataj Piotr
 • Wiceprezes-Naczelnik – Kordeczka Michał
 • I Zastępca Naczelnika – Wacławik Mariusz
 • II Zastępca Naczelnika – Potaczek Wojciech
 • Skarbnik – Kasprzyk Lidia
 • Sekretarz – Stożek Kazimierz
 • Gospodarz – Rataj Zbigniew
 • Kronikarz – Wojciaczyk Igor

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący – Popiołek Wiesław
 • Sekretarz – Chrustek Stanisław
 • Członek Komisji – Łabuz Paweł
Przetłumacz »