Zebranie sprawozdawcze

W dniu 24 luty 2013 roku w OSP Mszana Dolna odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, w którym to udział wzięli członkowie OSP, członkowie honorowi, członkowie wspierający, oraz goście zaproszeni; Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Franciszek Dziedzina, Burmistrz Miasta Mszany Dolnej – Tadeusz Filipiak, Radny Miasta Mszany Dolnej – Andrzej Dudzik, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej – Janusz Kurzeja, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPRP – Kazimierz Czyrnek. Zebraniu przewodniczył wybrany jednogłośnie sam Wicestarosta Franciszek Dziedzina, ktory to zebranie prowadził rzetelnie i sprawnie. Na samym początku zebrania po przyjęciu porządku obrad przedstawiono sprawozdania z działalności za poprzedni rok 2012. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP Mszana Dolna przedstawił Prezes dh Stanisław Antosz, następnie sprawozdania przedstawiali; Naczelnik dh Marian Kasprzyk, Kapelmistrz Orkiestry Dętej dh Piotr Rataj, Skarbnik dh Lidia Kasprzyk. Sprawozdanie również przedstawiła  Komisja Rewizyjna, której przewodniczy dh Kazimierz Popiołek, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP Mszana Dolna za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Mszana Dolna na postawiony wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi. W trakcie zebrania w dyskusji zabrali także głos; dh Kazimierz Czyrnek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPRP, dh Janusz Kurzeja – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej, Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Limanowski, Tadeusz Filipiak – Burmistrz Miasta Mszana Dolna, dh Kazimierz Popiołek, gdzie głównym tematem było utrzymanie naszej jednostki na jak najlepszym poziomie bojowym, jak również utrzymanie się w dobrej kondycji finansowej.

Przetłumacz »