Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu  26 lutego 2012 roku w OSP Mszana Dolna  odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze, w którym to udział wzięli członkowie OSP,  członkowie Honorowi, członkowie wspierający, oraz goście zaproszeni: Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Franciszek Dziedzina, Burmistrz Miasta Mszany Dolnej – Tadeusz Filipiak, Radny Miasta Mszana Dolna – Andrzej Dudzik, Komendant Powiatowy PSP w Limanowej – Grzegorz Janczy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSPRP – Kazimierz Czyrnek, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSPRP – Tadeusz Patalita, oraz Wiceprezes dh Cieluszak.  Zebraniu przewodniczył wybrany jednogłośnie sam Wicestarosta Franciszek Dziedzina, który to zebranie prowadził rzetelnie i sprawnie. Na samym początku zebrania po przyjęciu porządku obrad przedstawiono sprawozdania z działalności za poprzedni rok 2011. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP Mszana Dolna przedstawił Prezes dh Stanisław Antosz, oraz  sprawozdania  przedstawili Naczelnik dh Marian Kasprzyk, Kapelmistrz Orkiestry Dętej dh Piotr Rataj, Skarbnik dh Lidia Mrózek-Kasprzyk, sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna, której przewodniczy dh Kazimierz Popiołek, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP Mszana Dolna za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Mszana Dolna na postawiony wniosek  Komisji Rewizyjnej  udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP w Mszanie Dolnej. W dyskusji zabrali także  głos: dh Kazimierz Czyrnek – Prezes Zarządu Powiatowego OSPRP, dh Grzegorz Janczy – Komendant Powiatowy PSP w Limanowej, Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Limanowski, dh Tadeusz Patalita – Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Mszana Dolna OSPRP, Tadeusz Filipiak – Burmistrz Miasta Mszana Dolna, dh Andrzej Pachołek, dh Kazimierz Popiołek, gdzie głównym tematem było utrzymanie naszej jednostki na jak najlepszym poziomie bojowym, jak również utrzymanie się w dobrej kondycji finansowej i dalsza współpraca i utrzymanie posterunku PSP Limanowa. W czasie zebrania jeden z najstarszych członków OSP Mszana Dolna dh Michał Kotarba otrzymał honorowe wyróżnienie – odznaczony odznaką 55-cio lecia członkostwa w OSP Mszana Dolna ,,Ku Chwale Ojczyzny”

Przetłumacz »