Straż przy Grobie Pańskim

Strażacka warta przy Grobie Pańskim w naszej miejscowości to już prawie ponad 100-letnia tradycja, nawiązująca do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich. W całej Polsce a zwłaszcza na Podkarpaciu i w Małopolsce od wielkopiątkowego wieczoru aż do rezurekcji, przy urządzonym w kościele Bożym Grobie, stoi zbrojna warta. Najczęściej są to członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w odświętnych, galowych mundurach. Wartownicy ci trzymają w ręku drewniane halabardy. Stoją na baczność, po dwóch lub czterech, a co pewien czas następuje uroczysta zmiana warty. Kolejnych strażników przyprowadza dowódca warty lub rozprowadzający. Wtedy też odbywa się mniej lub bardziej skomplikowany popis musztry, prezentowanie broni itp. Następnie strażnicy ci podczas procesji rezurekcyjnej otaczają kapłana niosącego Najświętszy Sakrament. Po nabożeństwie, w Niedzielę Wielkanocną następuje pokaz musztry, swego rodzaju parada wojskowa z popisem orkiestry dętej. Prawdopodobnie zwyczaj stawiania przy Bożym Grobie tzw. straży ma swoje źródło w sięgających wczesnego średniowiecza inscenizacjach religijnych. Jak wiadomo scenariusze tych widowisk bazowały głównie na przekazie ewangelicznym, oraz na bardzo w tej epoce popularnych tekstach apokryfów.

W tym roku strażnikami Grobu Pańskiego w Parafii Bożego Miłosierdzia i Parafii Świętego Michała byli druhowie; Antosz Stanisław, Aleksandrowicz Andrzej, Antosz Kazimierz, Antosz Kamil, Antosz Paweł, Antosz Dawid, Chrustek Stanisław, Dudzik Stanisław, Flig Michał, Gibadło Michał, Gruszkowski Kamil, Jamróz Artur, Kasprzyk Marian, Kasprzyk Mikołaj, Kwiatkowski Hubert, Krzysztofiak Dawid, Klimek Dawid, Łabuz Michał, Łabuz Andrzej, Madej Stanisław, Madej Tadeusz, Madej Marek, Popiołek Wiesław, Piekarczyk Krzysztof, Pachołek Łukasz, Piątkowski Bartosz, Rataj Piotr, Rusnak Stanisław, Szarek Stanisław, Sentyrz Tadeusz, Wróbel Piotr, Żmuda Tadeusz, Żmuda Grzegorz.

Przetłumacz »