Pielgrzymka do Częstochowy

Ochotnicza  Straż  Pożarna  i  Orkiestra  Dęta  organizuje  pielgrzymkę  do  Częstochowy  w  dniu  22 stycznia  2017 roku.  Wyjazd  o  godz.  6,00  spod  budynku  OSP  ul. Matejki.  W  Częstochowie  na  Jasnej  Górze  Msza Św.  o  godz.  11,00  –  Zapisy  do  20  stycznia  2017 roku  przyjmuje  gospodarz  Remizy  OSP. Koszt wyjazdu  to  kwota  50 zł.

Przetłumacz »